Tổng quan dự án

Tên dự án Nhà máy xi măng Sao Mai (Holcim)
Địa điểm Kiên Lương - Kiên Giang
Giá trị hợp đồng
110,5 tỷ
Thời gian thi công 1996-1998
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Liên doanh Xi măng Holcim VN
Phạm vi công việc
Các nhà kho vòm nhịp 58m, đường ống, hệ thống băng tải, tháp nung
sơ bộ cao 110m, cổng qua đường, đúc và đóng cọc.

Dự án khác

KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận