Sáng ngày 15/07/2022, Chương Dương Corp. đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm & phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 tại Khách sạn Kim Đô Royal Sài Gòn.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong hội nghị:

Ông Đoàn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Người phụ trách quản trị công ty đọc quyết định bổ nhiệm

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Lam Trà làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 15/7/2022

Ông Đoàn Lam Trà - Phó Tổng giám đốc phát biểu nhậm chức.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật báo cáo sơ kết tình hình SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2022


Tiếp theo là phần báo cáo của các Ban Điều Hành các công trình trọng điểm. Trên hình là ông Đỗ Hồng Đức - Trưởng ban điều hành Công trình Long Sơn đang báo cáo hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Trưởng Ban điều hành Aqua City

Ông Trần Văn Nghĩa - Trưởng ban BĐH xử lý nền Cù lao Phước Hưng (Đảo Phượng Hoàng)

Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Hội nghị đánh giá tình hình sau phần báo cáo từ BĐH các công trình

Phần báo cáo sơ kết tình hình SXKD của các công ty con. Trên hình là Ông Nguyễn Doãn Cường - Tổng Giám đốc Cienco 525.

Ông Đào Công Văn - Giám đốc Công ty Kết Cấu Thép Chương Dương báo cáo trước hội nghị

Ông Đào Văn Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Nhà Chương Dương - Serland

Ông Hoàng Kiếm - Giám đốc Công ty TNHH Chương Dương E&C mới thành lập, cũng có vài ý kiến tại Hội nghị.

Kế tiếp là phần báo cáo của Ban điều hành công ty. Hình trên là Ông Lê Văn Chính - Phó Tổng Giám đốc Công ty đang phát biểu tại hội nghị.

Bà Võ Thị Diễm Hằng - Kế toán trưởng Công ty.

Ông Văn Minh Hoàng - Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tọa Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT phát biểu kết thúc Hội nghị sơ kết. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào buổi trưa cùng ngày.