Sản xuất, gia công cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn

Sản xuất, gia công cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn

Kế thừa và phát huy cơ sở vật chất và kinh nghiệm của hãng Eiffel Asia, để phục vụ cho lĩnh vực xây lắp, công ty đã không ngừng đầu tư và nâng cao năng lực về gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

Công ty đã tham gia thiết kế, gia công và thi công lắp đặt nhiều dự án có kết cấu phức tạp, khẩu độ lớn, đòi hỏi chất lượng cao như:
- Đường ống áo lực – thủy điện Thác Mơ, đường hầm thủy điện Buôn Kốp.
- Kết cấu thép, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1,2, nhà máy xi măng Sao Mai (Hòn Chông)…
- Bồn bể chứa và đường ống kho xăng dầu (Petechim)…
- Kết cấu thép nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, nhà hàng ga sân bay Tân Sơn Nhất; nhà ga sân bay quốc tế Cam Ranh…