Sản xuất kinh doanh bê tông

Sản xuất kinh doanh bê tông

Song song với việc đầu tư phát triển cấu kiện kim loại, kết cấu thép. Công ty còn đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông để phục vụ cho thị trường xây dựng các tỉnh phía Nam.

Công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống trạm trộn bê tông, xe chuyên trộn, xe bơm và nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, luôn sẵn sàng và đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.