Tổng quan dự án

Tên công trình Gia công kết cấu thép Cầu vượt tại nút giao Ngã tư Vũng Tàu
Địa điểm TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Giá trị hợp đồng
25,8 tỷ
Thời gian thi công 2013
Chủ đầu tư
Tổng Công ty Xây Dựng số 1 - TNHH MTV
Phạm vi công việc
Gia công kết cấu xà mũ T1 và hai nhịp dầm thép M0-T1 dài 35m & hai nhịp dầm
thép M3-M4 dài 45m

Dự án khác