Dự án tiêu biểu

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
TP. Biên Hòa, Đồng Nai