Tổng quan dự án

Tên công trình Thi công cọc, móng, mố cầu, sàn cầu và lan can cầu cho hạng mục Cầu Sông Dinh rộng 16m, dài 33m và Cầu Suối Son rộng 16m, dài 16m. Dầm super T dự ứng lực dài 33m
Địa điểm Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian thi công 2012
Giá trị hợp đồng  24 tỷ
Chủ đầu tư
Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu