Tổng quan dự án

Tên công trình Đúc dầm cầu bê tông dự ứng lực nhịp 33m – Dự án Cầu Sông Dinh & Suối Son
Địa điểm Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian thi công 2009-2010
Chủ đầu tư
Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu