Tổng quan dự án

Hạng mục Công Tác Đúc & Ép Cọc BTCT 350x350mm, L=46,8m
Công trình  Kho Cảng Xăng Dầu Cái Mép
Địa điểm Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian thi công 2007
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Dầu Khí Vũng Tàu

Dự án khác

Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu