Cuối tuần vừa qua từ ngày 19-21/08/2022 Công đoàn Công ty Cổ phần Chương Dương đã tổ chức chuyến du lịch Phan Thiết kết hợp với Team Building và Gala Dinner cho tập thể CBCNV toàn Chương Dương Corp.. Chuyến đi và những hoạt động kèm theo đã diễn ra hết sức sôi động và hứng khởi, tạo thêm nhiều động lực phấn đầu và cố gắng cho toàn ACE CDC, thắc chặt sự gắn kết giữa các thành viên và giữa các thành viên với Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:

Video Team Building và Gala Dinner :