Ngày 27/6/2022 Công đoàn Công ty Cổ phần Chương Dương như thường lệ đã tổ chức buổi lễ mừng sinh nhật chung cho các thành viên CDC có ngày sinh trong tháng 6 năm 2022.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buỗi lễ: