Chiều ngày 12/01/2023 Chương Dương Corp. đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023 tại Kim Đô Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1. Hội nghị đã có sự tham gia đông đủ của các Trưởng các Phòng Ban Công ty Mẹ CDC và Tổng Giám đốc, Giám đốc của các công ty con.