Sáng ngày 11/02/2022 Chương Dương Corp. đã tổ chức lễ động thổ khởi công phần Hạng mục Cọc gia cố nền - Khu kho hàng cho thuê WH3 (thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng khu dịch Công nghiệp Long Sơn - TP. Vũng Tàu). Giá trị hợp đồng là 30,6 tỷ đồng.