Trong sáng ngày 18/1/2024 Công ty Cổ phần Chương Dương đã làm Lễ ra mắt và công bố quyết định bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Đức - Kỹ sư Xây dựng làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kết Cấu Thép Chương Dương.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ: