Tổng quan dự án

Tên công trình Cảng Quốc tế Long Sơn
Gói thầu Thi công hạng mục Thủy công thuộc dự án Cảng Quốc tế Long Sơn - Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn
Địa điểm Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu
Thời gian thi công 2022-2023
Giá trị hợp đồng 71,5 tỷ
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế Long Sơn
Hạng mục thi công Thi công hạng mục Thủy công, Thi công cầu cảng số 1, trọng tải 20.000 DƯT

Dự án khác