Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Vàm Cái Thia
Gói thầu Xây dựng cầu chính, đường vào cầu và hệ thống chiếu sáng thuộc Dự án: Cầu Vàm Cái Thia -  tỉnh Tiền Giang
Địa điểm Cái Bè - Tiền Giang
Thời gian thi công 2022-2023
Giá trị hợp đồng 68,4 tỷ
Chủ đầu tư
BQLDA ĐTXT CT GT tỉnh Tiền Giang
Hạng mục thi công Công trình giao thông, cấp II: Thi công thượng bộ: dầm Super T và dầm BTCT DƯL L=33m ; Hạ bộ: bằng móng cọc khoan nhồi D=1.200m

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu