Tổng quan dự án

Tên công trình Xử Lý Nền Và Hạ Tầng Kho WH3 Cảng Quốc tế Long Sơn
Địa điểm Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu
Thời gian thi công 2022-2023
Giá trị hợp đồng 280 tỷ
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế Long Sơn
Hạng mục thi công Xử lý nền và hạ tầng toàn bộ dự án

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu