Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Nhơn Trạch
Gói thầu CW1: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và Tuyến đường tránh (giai đoạn 1) thuộc vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm TP.HCM - Đồng Nai
Thời gian thi công 2022-2025
Giá trị hợp đồng 370 tỷ
Chủ đầu tư
Công ty Kumho - Ban QLDA Mỹ Thuận
Hạng mục thi công Công trình giao thông, cấp I: Thi công thượng bộ: dầm Super T, Đúc hẫng khẩu độ nhịp 120m. Hạ bộ: móng cọc khoan nhồi D=1.500m

Dự án khác