Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Sông Hiếu
Địa điểm Quảng Trị
Giá trị hợp đồng
72.2 tỷ
Thời gian hoàn thành 6/2021
Chủ đầu tư
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Dự án khác

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 
Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre