Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Kiệu
Địa điểm TP.HCM
Giá trị hợp đồng
62.1 tỷ
Thời gian hoàn thành 10/2014
Chủ đầu tư
Ban QLĐT Xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP Hồ Chí Minh

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu