Tổng quan dự án

Tên công trình Cảng cá Xẻo Nhàu
Địa điểm huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Giá trị hợp đồng
16 tỷ
Thời gian thi công 2009-2010
Chủ đầu tư
Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Sản Kiên Giang
Phạm vi công việc
Gói thầu số 1: "Bến cập tàu và các hạng mục phụ trợ"