Tổng quan dự án

Tên công trình Nút giao thông cuối tuyến thuộc dự án thi công tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Địa điểm Kiên Giang
Giá trị hợp đồng
135 tỷ
Thời gian hoàn thành 12/2020
Chủ đầu tư
Liên danh Nhà thầu Kumho - Hyundai