Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Vượt Đường Sắt KM6+033
Địa điểm Quảng Bình
Giá trị hợp đồng
31.1 tỷ
Thời gian hoàn thành 12/2020
Chủ đầu tư
Sở GTVT Quảng Bình