Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Dinh Ông
Địa điểm Phú Yên
Giá trị hợp đồng
47.4 tỷ
Thời gian hoàn thành 3/2019
Chủ đầu tư
Ban ĐT XD Các Công Trình Tỉnh Phú Yên

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu