Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Nguyễn Văn Tiếp
Địa điểm Tiền Giang
Giá trị hợp đồng
66.5 tỷ
Thời gian hoàn thành 1/2021
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu