Tổng quan dự án

Tên công trình Cầu Vượt Đường Sắt BOT- QL 26
Địa điểm Ninh Hòa, Khánh Hòa
Giá trị hợp đồng
26.7 tỷ
Thời gian hoàn thành 8/2017
Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT QL26

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu