Tổng quan dự án

Tên dự án Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4
Công suất
340MW với 2 tổ máy
Địa điểm
Đăk GLong, Đắk Nông & Bảo Lâm, Lâm Đồng
Giá trị hợp đồng
520 tỷ
Thời gian thi công 2005 - 2011
Chủ đầu tư
 Ban QLDA Thủy điện 6 & Cty XD 47
Phạm vi công việc
Hạng mục Nhà máy chính & cửa nhận nước
Thông tin chi tiết

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước
Trị An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai