Tổng quan dự án

Tên công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ
Công suất
115MW
Địa điểm Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước
Giá trị hợp đồng
101,5 tỷ
Thời gian thi công 1991-1994
Chủ đầu tư
Công ty Điện Lực II
Phạm vi công việc Cửa nhận nước, đường ống, bể áp lực, trạm OPY

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đắk Nông & Lâm Đồng
Trị An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai