Dự án tiêu biểu

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đắk Nông & Lâm Đồng
Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước
Trị An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai