Tổng quan dự án

Tên dự án Nhà máy Thủy điện Trị An
Công suất 400MW với 4 tổ máy
Địa điểm xã Trị An, huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai
Giá trị hợp đồng 70 tỷ
Thời gian thi công 1983-1990
Chủ đầu tư  Công ty Điện Lực II
Phạm vi công việc
 Nhà máy, tuyến năng lượng, cửa nhận nước, đường ống, trạm OPY

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đắk Nông & Lâm Đồng
Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước